cong logo
شما هنوز وارد نشده اید
گروه کالا و خدمات
شهرها و استان ها
09185619615
09185619615
09185619615
آدرس: مریوان، پارک شانو، روبروی جایگاه CNG کردستان- نمایندگی رحیم پور
لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در نیاز ایرانیان دیده اید
زندگی دنده عقب ندارد...
نگذاریم افسوس بیمه بازنشستگی را، فرزندانمان همانند ما تجربه کنند.
ویژگی های بارز این بیمه نامه:
-1 سود قطعی تضمین شده 11 درصد برای سرمایه شما
-2 پرداخت هزینه تحصیلات دانشگاه فرزندتان
-3 تامین سرمایه کسب و کار برای فرزندتان
-4 تامین بخشی از سرمایه خرید مسکن فرزندتان
-5 تامین هزینه ازدواج و جهیزیه فرزندتان
با ثبت نام حضوری یا غیر حضوری، بیمة عمر برای کودک یا نوزاد زیر 6
سال خود، از هدیة ویژة نمایندگی بیمة عمر رحیم پور برخوردار شوید.
لیست واکسیناسیون نوزادان
زمان بندی واکسیناسیون کودکان به نقل از سایت انستیتو پاستور ایران:
-1 بدو تولد: ب ث ژ، قطره فلج اطفال خوراکی، هپاتیت ب
-2 دو ماهگی: پنج گانه، قطره فلج اطفال خوراکی
-3 چهار ماهگی: پنج گانه، قطره فلج اطفال خوراکی و تزریقی
-4 شش ماهگی: پنج گانه، قطره فلج اطفال خوراکی
-5 یک سالگی: واکسن MMR )سرخک، اوریون و سرخجه(
-6 هجده ماهگی: سه گانه، قطره فلج اطفال خوراکی، واکسن MMR
-7 شش سالگی: سه گانه، قطره فلج اطفال خوراکی
این واکسن ها چه هستند؟
-1 واکسن ب ث ژ: این واکسن با استفاده از باکتری ضعیف شده سل، علیه این بیماری ساخته
شده است که به صورت زیرپوستی در بالای بازوی نوزاد در بدو تولد تزریق می شود.
-2 واکسن سه گانه )دیفتری، کزاز، سیاه سرفه(: این واکسن با استفاده از باکتری کشته شده
سیاه سرفه و سموم باکتری های دیفتری و کزاز ساخته می شود. دیفتری، کزاز و سیاه سرفه
بیماری های خطرناکی هستند که می توانند موجب مرگ یا عوارض شدید شوند.
-3 قطره فلج اطفال خوراکی: فلج اطفال یک بیماری حاد ویروسی است که می تواند منجر
به فلج دائمی گروهی از عضلات بدن شود.
-4 واکسن MMR )سرخک، سرخجه ، اوریون(: این واکسن از ویروس ضعیف شده این
بیماری ها تهیه می شود. علایم بیماری سرخک عبارت است از تب بالا و چند روزه همراه
با آب ریزش بینی، التهاب ملتحمه چشم و جوش هایی که بعد از شروع تب ظاهر می شود.
-5 واکسن هپاتیت ب: بیماری هپاتیت B ) که از طریق خون یا مادر به جنین و ارتباط جنسی(
منتقل می شود، در برنامه واکسیناسیون قرار دارد. از جمله عوارض تزریق واکسن می توان
به درد، قرمزی، سردرد و کسالت اشاره کرد. برای شناخت بیماری هایی که علیه آن ها
واکسیناسیون انجام می شود، توضیح مختصری در متن زیر آمده است.
-6 واکسن پنچ گانه شامل )دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفولانزا تیپ ب(
می باشد.
نکته: پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بزرگسالان باید تزریق شود.
تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۷/۸/۱۴
تاریخ انقضا آگهی: ۱۳۹۸/۸/۱۴
آگهی دهنده :