موسسه فرهنگی هنری پیشروگامان ارتباطات مازند

موسسه فرهنگی هنری پیشروگامان ارتباطات مازند
171 بازدید
رای

توضیحات

ارائه دهنده خدمات فرهنگی و هنری

دسترسی سریع

بسته ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

آدرس

مازندران
ساري
خیابان قارن - نبش خیابان انقلاب - مجتمع سعدی - طبقه 2 - واحد 4

شبکه های اجتماعی

ساعت کاری

body

امکانات

body
موسسه فرهنگی هنری پیشروگامان ارتباطات مازند